Clubkampioenschappen ( KK’s) voorjaar 2017

Behoud formule 2016 : Tabel in twee perioden.
Deze formule moet er toe bijdragen stipt te spelen volgens afgesproken planningen en geeft ook mogelijkheid tot een herkansing na eerste nederlaag.

Tabel wordt opgesplitst in twee delen welke elk een finalist opleveren voor de finale. Deze wordt gespeeld op 30/6 (dag Nacht der Dubbels).

De eerste tabel helft voor de periode 24/4 tot 28/5 (inschrijven tot 23/4).
De tweede tabel helft voor de periode 30/5 tot 28/6 (inschrijven tot 28/5). Hier dus ook mogelijkheid tot herkansing voor verliezers eerste tabel al dan niet met zelfde partner.
Finale tussen de winnaars van tabel 1 & 2 te spelen op 30/6.

Door op deze manier de tabel in twee perioden af te werken, kunnen de spelers die tijdens een periode een onbeschikbaarheid hebben, groter dan 5 opeenvolgende kalenderdagen, zich onthouden van deelname en opteren voor deelname aan de andere periode.

Dus inschrijven tot uiterlijk 23 april via lijsten clublokaal of via email aan sportcommissie@tennisclubboom.be of rechtstreeks via TV website ( clubtornooien).

Door hun inschrijving verklaren de spelers akkoord te gaan met onderstaand reglement.
Inschrijvingen max 3 reeksen waarvan slechts 1 reeks met zelfde partner.
Minimum leeftijd deelnemers 16 jaar (geboren 2001 of vroeger). Enkel in open reeksen geen minimum leeftijd.
Competitietabellen zullen uitgehangen worden in het clublokaal en zullen ook via TV-website te raadplegen zijn ( vanaf 24 april).

REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
1. Alle wedstrijden MOETEN GESPEELD worden tijdens de voorziene periode van de tabelhelft.
2. U moet steeds uw wedstrijden plannen met uw tegenstrevers en inzetten via reservatiesysteem on line  (beperkt tot terreinen 2, 3 of 4) met mogelijkheid de geplande wedstrijdduur te verlengen tot 90 minuten.
3. De ploeg die zich het laatst kwalificeert voor de volgende ronde MOET ALTIJD CONTACT OPNEMEN met zijn volgende tegenstrevers, ook als die al een ronde vooruitgeschoven werden bij de tabeltrekking.
4. Indien 2 ploegen niet tot een vergelijk komen om een wedstrijd te plannen VÓÓR de laatste planning dag van die speelronde moet U contact opnemen met de  sportcommissie en dit vóór die laatste planningsdag. Deze zal dan trachten om een datum te bepalen die voor beide partijen geschikt is of  indien niet mogelijk, maatregelen treffen in de geest van de club.
5. Als u in meerdere reeksen inschrijft, kan het zijn dat u 2 wedstrijden op dezelfde dag moet spelen.
6. Indien de geplande wedstrijd uitregent moet deze gespeeld worden VÓÓR het einde van die speelronde.
Als dit de laatste dag van die speelronde betreft, MOET u deze wedstrijd binnen de 48 uur gespeeld hebben.
Dit kan uiteraard alleen als U ook daadwerkelijk een reservatie gemaakt had om te spelen vóór het einde van de speelronde. U doet er dus goed aan om tijdig te plannen.       
7. Ook voor de reserveringen van deze KK’s gelden punt 8 van het reglement: de terreinreservering vervalt 5 min. na aanvang bij niet tijdige aanwezigheid van speler(s).                                                                                                                                                                                                                                                

                                               Reeksen 2017:

DD  open
DD  65 ptn, min 90 jaar samen, minstens 16 jaar
DD  50 ptn, minstens 16 jaar
DD  30 ptn, minstens 16 jaar
DD  15 ptn, minstens 16 jaar
DD  10 ptn, minstens 16 jaar
DD  NG, minstens 16 jaar
DH  open
DH  80 ptn, min 100 jaar samen, minstens 16 jaar
DH  50 ptn, minstens 16 jaar
DH  30 ptn, minstens 16 jaar
DH  15 ptn, minstens 16 jaar
DH  NG, minstens 16 jaar