Nieuwe formule Zomer Dubbelcompetitie:       

De Zomer Dubbelcompetitie wordt gespreid over langere periode en kan zelfs ook op weekdagen.
Maximum 3 reeksen per persoon voor inschrijving, maximum 1 reeks met dezelfde partner.
De reservaties ( 90 minuten) worden ingezet, nadat wedstrijd gepland werd.

Inschrijven tot 30 april, op lijsten in het clublokaal of via mail aan sportcommissie@tennisclubboom.be.
Speelperiode: van zaterdag 6 mei tot zaterdag 30 september.

Per reeks wordt een pouletabel opgemaakt ( wel minimum 3 ingeschreven ploegen vereist).

Het systeem tot wedstrijdplanning noemen we het “systeem De Meyl”. Dit is door de meesten van ons gekend. Planningsbladen zullen uithangen voor rolling periode van 4 weken. Leden die het systeem niet kennen, contacteer leden van de sportcommissie om duidelijkheid te vragen.
Tot woensdagavond 19u00 kan er opgeschreven worden op de planningsbladen. Nadien zullen voor de complete wedstrijden de terreinen gereserveerd worden op de kunstgravelterreinen voor de eerstvolgende 2 weken en deze reservaties (90 minuten) zullen ingevoerd zijn uiterlijk donderdag 15 uur.
De deelnemers krijgen een reservatiemail ter bevestiging van deze reservatie. Indien er géén reservatiemail komt, betekent dit dat er geen tegenpartij beschikbaar was.
Tevens kunnen volledige afgesproken wedstrijden doorgemaild worden naar Linda, doe dit tijdig zodat Linda rustig de tijd heeft om de reservatie aan te maken ( lindabroothaers@tennisclubboom.be).

Gereserveerde wedstrijden dienen gespeeld te worden zo niet zal er forfait opgetekend worden voor de afzeggende ploeg. Steeds dient de afzeggende ploeg zijn tegenstrever en de verantwoordelijke van de  sportcommissie te verwittigen, zodat deze de reservatie kan weghalen ( zodat andere leden dit terrein kunnen gebruiken/reserveren).
In uitzonderlijke gevallen zoals ziekte, kwetsuur of dergelijke kan de partner een vervanger van gelijk of lager TV-klassement zoeken.                                                                                                     

Iedere ploeg doet voor zichzelf zijn administratie van gespeelde en nog te spelen wedstrijden.
Uitslagen dienen na de wedstrijd onmiddellijk te worden ingevuld op het weekendschema (infobord) door onderlijning van de winnende ploeg en het vermelden van de setstanden.

De wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. Bij gelijke stand 6- 6, beslist een tiebreak (tot 7 met 2 punten verschil) over de setwinst.
Bij gelijke stand na 2 sets (1-1), beslist een match tiebreak (tot 10 met 2 punten verschil) de wedstrijd. Deze tiebreak vervangt dus de beslissende 3de set.

Ook voor de reserveringen van deze zomer dubbelcompetitie gelden punt 8 van het reglement: de terreinreservering vervalt 5 min. na aanvang bij niet tijdige aanwezigheid van speler(s).

De rangschikking wordt als volgt opgemaakt:
1. Gewonnen wedstrijden (bij gelijke stand tussen 2 ploegen telt de onderlinge wedstrijd). De ploeg die deze wedstrijd won wordt als eerste geplaatst. Bij gelijke stand tussen 3 of meer ploegen tellen de onderlinge wedstrijden tussen deze ploegen voor de plaatsing. Een mini-rangschikking wordt gemaakt van deze wedstrijden met als volgorde: gewonnen wedstrijden, gewonnen sets, gewonnen punten.
2. Gewonnen sets
3. Verloren sets           
4. Gewonnen games
5. Verloren games
6. Indien er dan nog een gelijke stand is, wordt een testwedstrijd gespeeld

bijkomende regels:
Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar
Maximum 3 reeksen indien je beschikbaarheid dit toelaat
Geen voorkeur van terrein ondergrond zal toegestaan worden ( normaal op de smash court terreinen).
Onsportief gedrag kan de uitsluiting tot gevolg hebben, wees fair op en rond het terrein.
Reserveer nooit 2 wedstrijden onmiddellijk na elkaar, dit om uw volgende tegenstrevers niet onnodig te laten wachten.
Bij iedere betwisting van welke aard ook is alleen de sportcommissie bevoegd om te beslissen.       

Respecteer uw partner, uw tegenstander, en de organisatie.

Reeksen:
DG 80 ptn – max 40 ptn  min 16 jaar
DG 50 ptn – max 25 ptn  min 16 jaar
DG 30 ptn – max 15 ptn    min 16 jaar
DG 15 ptn    min 16 jaar
DG 2xNG   min 16 jaar
DD 80 ptn – max 40 ptn  min 16 jaar
DD 50 ptn – max 25 ptn  min 16 jaar
DD 30 ptn – max 15 ptn    min 16 jaar
DD 15 ptn    min 16 jaar
DD 2xNG    min 16 jaar
DH 80 ptn – max 40 ptn  min 16 jaar
DH 50 ptn – max 25 ptn  min 16 jaar    
DH 30 ptn – max 15 ptn    min 16 jaar
DH 15 ptn    min 16 jaar
DH 2xNG    min 16 jaar