AFSPRAKEN INTERCLUB 2019    

Aan de Interclubkapiteins en Interclubspelers,

Vooreerst willen we aanstippen dat we het als club zeer op prijs stellen dat elk lid de competitie wedstrijden (zowel intern in de club als in de interclubcompetities) afwerkt, niet alleen volgens de reglementeringen maar bovendien met een correcte gedragshouding.
Een Fair Play houding staat competitieve assertiviteit niet in de weg zowel op als naast het veld. In het hoofdstuk gedragscode van de tennisreglementen zijn er ook sancties voorzien voor overtredingen. Ook intern in onze club zal ongepast gedrag geëvalueerd worden en eventueel gesanctioneerd.

Wij zijn er van overtuigd dat het voor ieder individu fijn vertoeven is in een club met een juiste uitstraling.

Afspraken interclub:   
Als kapitein ben je vrijwillig verantwoordelijk voor de ploeg en fungeer je als aanspreekpunt en contact tussen interclubverantwoordelijke (Gerrit Herremans) en de dienstdoende interclubleiders, het bestuur en uw ploegspelers.
Bovendien verwachten we, naast uw competitieve motivatie, verantwoordelijkheidszin aangaande de vrijwaring van onze club voor mogelijke (financiële) sancties veroorzaakt door uw ploeg of ploegspelers. Elke financiële sanctie zal doorgerekend worden aan de betreffende ploeg. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen van deze regel af te wijken.

Checklist voor een soepel verloop van de competitie:

- Buiten je eigen ploegspelers zijn er heel wat Boomse leden 2019 op de TV-inschrijvingslijst toegevoegd als potentiële reserven. Mocht het nodig zijn dan kunnen er tot 15 juni toevoegingen aan de spelerslijsten doorgevoerd worden. Wacht niet tot de uiterste datum om  uw suggesties voor toevoeging door te geven aan de interclubverantwoordelijke en  hou rekening met dataverwerkingstijd 3 dagen. Bij de aanvraag tot toevoeging hebben we nodig: TV-lidnummer, naam, voornaam, competitiecategorie.

Ploegsamenstelling: voor de ontmoetingen op verplaatsing dient de bezoekende ploeg (kapitein) het volledig ingevuld + ondertekend formulier ploegensamenstelling af te geven aan de locale interclubleider (15 min voor aanvang ontmoeting).
Ook dient de kapitein te beschikken over een copy van de TV-inschrijvingslijst en de spelers dienen hun identiteitskaart bij te hebben.
Geheugensteuntje : bij het opmaken van het formulier ploegsamenstelling kan je de volgorde kiezen voor de gelijkgeklasseerde spelers. Tijdens de ontmoeting dien je deze volgorde te respecteren voor het bepalen van je effectieve spelers.

- Werkwijze tot opmaak formulier ploegsamenstelling: de kapitein geeft met vermelding van tegenstrever zijn spelerselectie (met vermelding van volgnummer op inschrijvingslijst TV) door zodat het formulier ploegensamenstelling kan opgemaakt worden. Dit formulier wordt opgemaakt door een dienstdoende interclubleider of door Gerrit Herremans.
Voor de ploegen die spelen op zaterdag graag opgave ploeg uiterlijk vrijdag 18u00. Voor de ploegen die spelen op zondag kan dit bij de dienstdoende interclubleider van zaterdag.
Het opgemaakte formulier ploegsamenstelling kan indien u dat verkiest u ook per mail worden toegestuurd. U hoeft het dan zelf maar af te printen.

Ploegsamenstelling: De kapitein stelt zijn ploeg samen uit de spelers welke zich hebben opgegeven voor de betreffende ploeg en reeks. In geval er onvoldoende eigen spelers beschikbaar zijn, kan men een invaller oproepen uit de TV-inschrijvingslijst voor de betreffende categorie. Indien men genoodzaakt is een speler op te roepen die zich opgaf voor een andere ploeg, dient men dit vooraf met de desbetreffende kapitein te overleggen en dit mede te delen aan de interclubverantwoordelijke (Gerrit).

Onthaal bezoekers: Bezoekers verwelkomen en informeren hoeveel spelers er blijven eten. Het maaltijdformulier invullen en overhandigen aan de uitbater. Uitsluitend spelers vermeld op het wedstrijdblad kunnen persoonlijk “gratis” deelnemen aan de maaltijd. Misbruiken worden niet aanvaard en zullen gepast gesanctioneerd worden.
Andere personen kunnen zelf afspraak maken met uitbating om tegen betaling te eten.

Wedstrijdballen: deze worden “gratis” ter beschikking gesteld door de club. Na de ontmoeting dienen deze zonder fout terug afgegeven te worden aan de interclubleider (per ontbrekende doos zal er € 6 worden aangerekend via de kapitein aan de ploeg).

Uitslagenblad: nakijken en ondertekenen (risico op boete). Indien op verplaatsing de locale interclubleider niet getekend heeft, dan print vragen en meebrengen.

- Fair play: Voor, tijdens en na de ontmoeting draagt de kapitein zorg voor de sportieve afloop.

- Bijdrage
Het bestuur van KBTC heeft beslist om per gespeelde wedstrijd een bijdrage te innen van
€ 5 per persoon. Dit omvat een persoonlijke tussenkomst in de onkosten die grotendeels door de club wordt gedragen.
Deze maatregel telt, zowel voor de thuis- als de verplaatsingswedstrijden, enkel indien je werkelijk moet spelen. Niet spelen = geen bijdrage.
Indien de kapitein niet aanwezig is op de wedstrijd zal een verantwoordelijke aangeduid worden om deze bijdrage te ontvangen.