Stage 2

van MA 3 JULI - VR 7 JULI 2017 
van 9u30 tot 12u30

Ieder jeugdlid kan 'zijn kleur' terugvinden op de website onder Jeugd / Ken je kleur?

Prijzen

Inschrijven vóór 3 JUNI 2017 
€85 op rekeningnummer van K.B.T.C. : BE97 9730 4645 4849
mededeling: stage 2 + kleur: naam+ voornaam