Wat moet ik betalen om lid te worden?

   Kind  Tiener  Jeugd  Student  Volwassen Familie
  VOOR 01/03/2019 € 20 € 35 € 50 €  80 € 115 € 320
   NA 01/03/2019 € 30 € 50 € 70 € 100 € 145 € 350
  VANAF 01/07/2019 € 15 € 25 € 35 €  55 €  85 € 190
NA 01/09/2019 (doch geldig voor 2020) € 30 € 50 € 70 € 100 € 145 € 350
ABONNEMENT 2de CLUB € 10 € 20 € 30 €  45 €  80 € 225
ENKEL JEUGDWINTERLESSEN € 10 € 25 € 35  nvt  nvt  nvt
NIET-SPELENDE LEDEN  nvt nvt  € 20 € 20 € 20  nvt

KIND = geboren 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
TIENER = geboren  2010 - 2009 - 2008 - 2007
JEUGD = 2006 - 2005 - 2004 - 2003
STUDENT= student zijn + geboren 2002 of vroeger
VOLWASSEN = geboren 2001 of vroeger en geen student meer zijn
FAMILIEKAART = voor alle leden van hetzelfde gezin en wonende op hetzelfde adres
ABONNEMENT 2de CLUB = uw Tennis Vlaanderenkaart/hoofdaansluiting en volledig lidgeld betaald hebben op een andere club
LIDGELD BETAALD NA 01/09/2019, geldt ook voor lidmaatschap seizoen 2020.

 

"STUDENT":
Met “student” bedoelen we: studerende jeugd tot 25 jaar (het jaar waarin men 25 wordt) en enkel als men in dagonderwijs voltijds aan hogeschool en/of universiteit studeert (dus eigenlijk gewoon als opvolging van kind, tiener, jeugd en dan student tot 25 jaar).
Indien men langer studeert of indien men studeert om bij te scholen in het avond- of volwassenonderwijs e.a. dan valt dat niet onder onze noemer “STUDENT”, maar onder “VOLWASSEN”.

nvt: niet van toepassing

Betalingen van lidgelden dienen te gebeuren op rekening BE11 9730 4645 4748 bij Argenta met als begunstigde Kon. Boom Tennis Club.

Gelieve als mededeling op de overschrijving duidelijk te vermelden voor wie betaald wordt.
Vermeld voor een familiekaart alle namen van de leden van het gezin.

Gelieve voor 1 maart 2019 te storten om bovenvermelde korting te bekomen.

WAT MOET IK DOEN ALS NIEUW LID?

Belangrijke mededeling: nieuwe leden worden gevraagd om persoonlijke gegevens door te mailen, te bellen, te schrijven of te geven aan:

ETIENNE HERREMANS

Parkpaviljoen Gemeentepark, Acacialaan z/n, 2850 Boom.
0475 28 18 79 • etienneherremans@tennisclubboom.be

Bij overschrijving van lidgelden gelieve de namen te vermelden voor wie betaald wordt.

Noodzakelijk zijn:

  • familienaam + voornaam
  • adres + huisnr. en eventueel busnr.
  • rijksregisternummer
  • tel nr. + gsm nr.+ eventueel nummer op het werk
  • e-mail adres (vergemakkelijkt onze correspondentie)
  • geboortedatum /nationaliteit /geslacht.

Op die manier kan alles wat leeft in de club correct worden doorgegeven en vooral bij ongeval naar de verzekering toe zijn deze gegevens erg belangrijk.

 

MOGELIJKHEID TOT TERUGBETALING LIDGELD

Is er een mogelijkheid om je lidgeld terug te vragen bij ziekte of lichamelijk letsel?

Een lid dat zijn lidgeld betaald heeft en nadien onverwachts - vóór het eigenlijke seizoen begint - wegens medische redenen (ziekte, lichamelijk letsel) in de onmogelijkheid is om te tennissen, kan - gestaafd door een doktersbewijs - een vraag om terugbetaling van zijn lidgeld voorleggen aan het bestuur. Dit kan tot 1 maand na opening van de terreinen.

Als het bestuur hierop positief reageert, dan wordt voor:

STUDENT + VOLWASSEN de som van het betaalde lidgeld - € 20 (is de betaalde verzekering aan TVl) - € 20 (prijs om niet-spelend lid te blijven) terugbetaald.                                                                    

KIND + TIENER + JEUGD de som van het betaalde lidgeld - € 10 (kind), € 15 (tiener) en € 15 (jeugd) (is de betaalde verzekering aan TVl) terugbetaald.

Iedere eventuele aanvraag wordt INDIVIDUEEL bekeken, geëvalueerd en beslist. Een voorgaande beslissing voor een bepaald lid heeft niets te maken en kan niet worden ingeroepen voor een andere beslissing voor een andere vraag voor een ander geval van een ander lid.

Géén enkele andere reden wordt aanvaard om lidgeld terug te vragen.

Hoe aanvragen?
Aanvraag rechtstreeks richten aan secretaris Etienne Herremans
(etienneherremans@tennisclubboom.be), met de nodige bewijsstukken erbij. Etienne zal dan de aanvraag op de dagorde van de volgende bestuursvergadering plaatsen.