NAJAARSINTERCLUB - TENNIS TEAM CUP

WAT

 • 1 ploeg = 4 spelers
  • Dubbel Heren: 4 heren (max. 8 heren op het formulier ploegensamenstelling)
  • Dubbel Dames: 4 dames (max. 8 dames op het formulier ploegensamenstelling)
  • Dubbel Gemengd: 2 heren en 2 dames (max. 4 heren en 4 dames op het formulier ploegensamenstelling)
 • Per ontmoeting worden 4 dubbels gespeeld, telkens in 2 shiften, op 2 terreinen. In de categorie Dubbel Gemengd worden 1 DH, 1 DD en daarna 2 DG gespeeld.
 • Poules van max. 5 ploegen (4 ontmoetingen). In de mate van het mogelijke worden deze regionaal samengesteld.
 • Er wordt geen eindronde gespeeld. Er wordt wel een systeem uitgewerkt waarmee je ploeg, naargelang de plaats in de ranking, kans kan maken op mooie prijzen. Lees hieronder meer daarover.
 • Alle info over de reeksen op tennis vlaanderen.

 

WANNEER

 • weekends van 26-27/08, 2-3/09, 9-10/09, 16-17/09, 23-24/09
  • zaterdag 10u00 (aanwezig om 9u45): DD, DH, DG Open
  • zaterdag 14u00 (aanwezig om 13u45): DD 25+,50+
  • zondag 10u00 (aanwezig om 9u45): DG 25+,50+
  • zondag 14u00 (aanwezig om 13u45): DH 25+,50+
 • De officiële speeldag is zaterdag/zondag. Ontmoetingen mogen vooruitgeschoven worden of tot uiterlijk zondag 24 september in akkoord met beide partijen.
 • Indien er teveel ploegen voor dezelfde moment (speeldag/uur) zouden inschrijven, is er mogelijk een tekort aan terreinen. Rekening houdend met alle clubactiviteiten, proberen dan een oplossing uit te werken, echter zonder garantie.

 

VOOR WIE

 • Voor leden geboren vanaf 2007 en vroeger.
 • Persoonlijk online inschrijven, al dan niet met verwijzing naar een samengestelde ploeg én kapitein.
 • Voor wie individueel inschrijft zonder verwijzing, bekijken we of er plaats is volgens je klassement en de reeds bestaande ploegsamenstellingen.
 • Let op de correcte schrijfwijze van je inschrijving a.u.b.?
 • We verwachten je inschrijving uiterst 18/06/2023, zodat we vervolgens de administratie tijdig kunnen verwerken.
 • Spreek je in ploeg af, zorg voor voldoende deelnemers a.u.b. om forfaits te voorkomen.
 • Spelers die tornooi spelen op Boom (of andere een club) en op de voorziene data van de kalender niet kunnen spelen, zoeken tijdig een vervanger voor de Tennis Team Club ontmoeting. Tornooi heeft voorrang.

 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

 • Er mogen tot 8 spelers op de ploegensamenstelling worden toegevoegd (bij DG is dat max. 2 extra mannen en/of 2 extra vrouwen).
 • Download hier een aangepast blancoformulier ploegensamenstelling
 • Naast een max. puntentotaal per ploeg, is er ook een max. puntentotaal per dubbelteam: zie 2de kolom in tabel hierboven
 • Elke ontmoeting bestaat uit 4 wedstrijden. Er wordt gespeeld op 2 terreinen. Opgelet: de volgorde is van belang:
  • Dubbel Gemengd: eerst 1x dubbel heren en 1x dubbel dames, daarna 2x dubbel gemengd. Info voor de interclubleider: de wedstrijden worden in Elit als volgt ingegeven: 1) Dubbel Heren, 2) Dubbel Dames, 3) Hoogste dubbel gemengd, 4) Laagste dubbel gemengd
  • Dubbel Heren en Dubbel Dames: De dubbel met de meeste punten speelt altijd eerste dubbel. Het puntentotaal van de 1ste dubbel moet dus hoger of gelijk zijn aan het puntentotaal van de 2de dubbel. Het puntentotaal van de 3de dubbel moet hoger of gelijk zijn aan het puntentotaal van de 4de dubbel.
 • Elke speler mag per ontmoeting max. 2 dubbelwedstrijden spelen (waarvan max. 1 dubbel gemengd in de categorie DG). Een speler mag niet 2x met dezelfde medespeler aantreden in eenzelfde ontmoeting.
 • Het aantal punten van de 1ste gemengde dubbel moet hoger of gelijk zijn aan het aantal punten van de 2de gemengde dubbel
 • Ontmoetingen mogen vooruitgeschoven worden of achteruit tot uiterlijk zondag 24 september in akkoord met beide partijen
 • Er kunnen onbeperkt spelers worden toegevoegd aan de spelerslijst. Opgelet: heb je deelgenomen aan de voorjaarsinterclub, dan kan je enkel voor deze club deelnemen aan de Tennis Team Cup.
 • Het is toegelaten om op eenzelfde speeldag aan meerdere ontmoetingen van de Tennis Team Cup deel te nemen voor zover dit praktisch haalbaar is en een andere ontmoeting niet in het gedrang brengt. (OPGELET: dit kan enkel in combinatie met een ontmoeting met Tennis Team Cup!) Bv. deelnemen aan een vooruitgeschoven ontmoeting van de Tennis Team Cup en deelname aan de intergewestelijke eindronde op zondag of deelname aan de Tennis Team Cup met een ploeg in de voormiddag en de namiddag is dus mogelijk. Deelname aan 2 ontmoetingen van intergewestelijke eindronde op eenzelfde speeldag is NIET toegelaten.
 • Uit bevraging van spelers en clubs blijkt dat zij samen eten na de ontmoeting erg appreciëren. We laten de clubs vrij in hun keuze maar we willen wel dat de thuisclub minstens 72 uur vooraf de bezoekers uitnodigt en daarbij duidelijk vermeldt of er al dan niet een maaltijd wordt aangeboden (en tegen welke prijs).
 • Inbreuken tegen het reglement en klachten worden behandeld door de Hoofdzetel Tennis Vlaanderen. Boetes tegen inbreuken worden voor Tennis Team Cup analoog toegepast zoals bij gewestelijke interclub.

 

INTERCLUBLEIDER
Voor deze Tennis Team Cup ontmoeting, is er steeds een interclubleider nodig tijdens de thuiswedstrijden. Indien je interclubleider bent, gelieve dit op te geven via het inschrijvingsformulier, zo wordt uw team al geholpen.
 

HIER INSCHRIJVEN tot uiterst 18/06/2023

CREDITSYSTEEM

Een eindronde voor de Hoegaarden Tennis Team Cup is praktisch niet haalbaar, maar we zochten wel naar een mooi alternatief.
We werken met een creditsysteem waarbij elke deelnemende ploeg kans maakt op leuke prijzen. Na de laatste ontmoeting loten we de winnaars. Lees meer details over het creditsysteem in het reglement

Dit zijn de te winnen prijzen voor seizoen 2023. Ga ervoor! 

 • 1x 4 tickets finale Rosmalen 2024
 • 1x Gratis lidmaatschap bij de club voor 4 personen
 • 4x Bonnen Tennis Direct (4x 50 euro)
 • 7x Bonnen Tennis Direct (4x 20 euro)
 • 1x 4 tickets finale European Open
 • 1x 4 tickets kwartfinale European Open
 • 1x Gratis vat op de club
 • 1x Ontbijtmand voor 4 personen
 • 1x 4 duo-tickets Kinepolis
 • 2x 4 flessen cava

Om de eerste 2 prijzen te kunnen winnen (tickets Rosmalen en gratis lidmaatschap) moet je minstens 14 credits verzamelen te hebben. De winnaars zullen per mail (kapitein en interclubverantwoordelijke) op de hoogte gebracht worden.

 

BIJDRAGE
Om het werkingsbudget, gepaard gaande aan de organisatie van de interclub, niet meer eenzijdig te laten dragen door de clubkas, werd het besluit genomen een bijdrage aan de effectieve spelers te vragen ten belope van € 5 per ontmoeting, zowel thuis als op verplaatsing. Het is de bedoeling om zo de financiële ondersteuning door de club te kunnen halveren. We bepalen de effectieve spelers naar analogie van de bepaling door Tennis Vlaanderen van de effectieve speler als volgt: effectieve spelers zijn deze spelers die minimum één wedstrijd gespeeld heeft in de betreffende ontmoeting. Een niet spelende kapitein of coach is geen effectieve speler. Clubleden die ingeschreven staan als student worden vrijgesteld van deze bedrage.

Afrekening van de bijdrage (via overschrijving aan KBTC op rekeningnummer BE45 9733 6065 1589) door kapitein per ontmoeting en binnen de 3 dagen na beëindiging van de ontmoeting.

 

MAALTIJDEN
De kosten van de maaltijden worden enkel gedragen door de spelers van de ontvangende club/ploeg, niet door de bezoekende club/ploeg.
De maaltijd die wordt aangeboden is beperkt tot een maximum aantal effectieve spelers van de bezoekende ploeg.
In reeksen met 4 spelers/ploeg zal de ontvangende ploeg voor maximaal 8 spelers van de bezoekende ploeg eten moeten voorzien, in reeksen met 6 spelers/ploeg voor maximaal 12 spelers.
Een niet-spelende kapitein of coach is geen effectieve speler.
Om alles tijdig te kunnen organiseren zal de kapitein van de bezoekende ploeg het aantal effectieve spelers ten laatste op donderdag om 18 uur voor aanvang van de ontmoeting meedelen aan de kapitein of de interclubverantwoordelijke van de ontvangende ploeg.
Indien de collegialiteit voor de niet spelende kapitein / coach / reserve de bovenhand haalt op het reglement, is een mogelijke oplossing het aankopen van de nodige extra maaltijden voor rekening van de ploeg en door iedereen te delen.

 

Nog vragen na het lezen van alle informatie?

CONTACT

kbtc.sport@gmail.com   of 0494 753 810 na de werkuren.