Najaarsinterclub

 

 

Najaarsinterclub "4 dagen - 4 spelers - 4 dubbels"

WAT
1 ploeg = 4 spelers (2 mannen en 2 vrouwen, max. 4 mannen en 4 vrouwen op het formulier ploegensamenstelling). Om onbeschikbaarheden en kwetsuren te kunnen opvangen, is het raadzaam om voldoende spelers op te nemen in de ploeg.
Per ontmoeting worden 4 dubbels gespeeld: 1 DH, 1 DD en 2 DG
Poules van max. 5 ploegen (4 ontmoetingen), regionaal samengesteld
Er wordt geen eindronde gespeeld. Er wordt wel een systeem uitgewerkt waarmee je ploeg, naargelang de plaats in de ranking, kans kan maken op mooie prijzen. Daarover binnenkort meer.

WANNEER
Elke zondag vanaf eind augustus tot september (25/08, 1/09, 8/09, 15/09 en 22/09)
Tennis Vlaanderen biedt 2 mogelijke speelmomenten aan:
zondagvoormiddag (start: 9u30)
zondagnamiddag (start: 14u00)
Kon. Boom Tennis Club neemt  enkel deel op zondagnamiddag (start: 14u00)

VOOR WIE
25+, dames en heren (geboren 1994 en vroeger)
7 afdelingen (som van de punten van de 4 spelers, punten volgens dubbelklassement)


PRAKTISCHE RICHTLIJNEN
1 ploeg bestaat uit 4 spelers (2 mannen en 2 vrouwen). Er mogen tot 8 spelers op de ploegensamenstelling worden toegevoegd (max. 2 extra mannen en/of 2 extra vrouwen).
Download hier een aangepast blanco formulier ploegensamenstelling.
Naast een max. puntentotaal per ploeg, is er ook een max. puntentotaal per dubbelteam: zie 2de kolom in tabel hierboven.
Elke ontmoeting bestaat uit 4 wedstrijden, waarbij de volgorde van belang is: eerst 1x dubbel heren en 1x dubbel dames, daarna 2x dubbel gemengd. Info voor de interclubleider: de wedstrijden worden in Elit als volgt ingegeven: 1) Dubbel Heren, 2) Dubbel Dames, 3) Hoogste dubbel gemengd, 4) Laagste dubbel gemengd
Elke speler mag per ontmoeting max. 2 dubbelwedstrijden spelen waarvan max. 1 dubbel gemengd
Het aantal punten van de 1ste gemengde dubbel moet hoger of gelijk zijn aan het aantal punten van de 2de gemengde dubbel.
De officiële speeldag is zondag. Ontmoetingen mogen vooruitgeschoven worden of achteruit tot de daaropvolgende zaterdag in akkoord met beide partijen.
Er kunnen onbeperkt spelers worden toegevoegd aan de spelerslijst.
Het is toegelaten om op eenzelfde speeldag aan meerdere ontmoetingen deel te nemen (OPGELET: dit kan enkel in combinatie met een ontmoeting met najaarsinterclub!) Bv. deelnemen aan een vooruitgeschoven ontmoeting van de najaarsinterclub en deelname aan de intergewestelijke eindronde op zondag of deelname aan de najaarsinterclub met een ploeg in de voormiddag en de namiddag is dus mogelijk. Deelname aan 2 ontmoetingen van intergewestelijke eindronde op eenzelfde speeldag is niet toegelaten.
Uit bevraging van spelers en clubs blijkt dat het samen eten na de ontmoeting zeer geapprecieerd wordt. We laten de clubs vrij in hun keuze maar we willen wel dat de thuisclub minstens 72 uur vooraf de bezoekers uitnodigt en daarbij duidelijk vermeldt of er al dan niet een maaltijd wordt aangeboden.

INTERCLUBLEIDER
Ook voor deze najaarsinterclub, is er steeds een interclubleider nodig. Indien uw team beschikt over een interclubleider, gelieve deze op te geven via het inschrijvingsformulier.
 

HIER INSCHRIJVEN De kapitein schrijft zijn ploeg in a.u.b.
Ploegen inschrijven kan vanaf 15/05/2020 tot 12/06/2020.
De kalender zal beschikbaar zijn vanaf 1 juli. Toevoegen van spelers aan de spelerslijsten kan nog tot de laatste speeldag.

BIJDRAGE
Om het werkingsbudget, gepaard gaande aan de organisatie van de interclub, niet meer éénzijdig te laten dragen door de clubkas, werd het besluit genomen een bijdrage aan de effectieve spelers te vragen ten belope van € 5 per ontmoeting, zowel thuis als op verplaatsing. Het is de bedoeling om zo de financiële ondersteuning door de club te kunnen halveren. We bepalen de effectieve spelers naar analogie van de bepaling door Tennis Vlaanderen van de effectieve speler als volgt: effectieve spelers zijn deze spelers die minimum één wedstrijd gespeeld heeft in de betreffende ontmoeting. Een niet spelende kapitein of coach is geen effectieve speler. Clubleden die ingeschreven staan als student worden vrijgesteld van deze bedrage.

Afrekening van de bijdrage (via overschrijving aan KBTC op rekeningnummer BE45 9733 6065 1589) door kapitein per ontmoeting en binnen de 3 dagen na beëindiging van de ontmoeting.

Nog vragen na het lezen van alle informatie?

Contact:  gerrit.herremans@skynet.be of 0498 586 241 na de werkuren.