Nieuws » NIEUWJAARSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER

Beste leden van Boom Tennis Club,

 

2020, wat een bizar jaar.
Ik zou zeggen een jaar om snel te vergeten maar neen .... , we hebben beseft dat we als mens zeer kwetsbaar zijn en dat we onze attitude snel kunnen of moeten veranderen. In onze vereniging zijn er misschien naasten die door deze ziekte overleden zijn. Hiervoor vanuit de club onze innige deelneming.

2020 een jaar waarin ons sociaal contact sterk gereduceerd werd, sporten mocht maar onder strenge voorwaarden, competitie werd verboden, geen Boomse tornooien, clubactiviteiten en jeugdlessen vielen weg. Dit alles was een zware aanslag op onze mentale gezondheid.

Maar stilaan zien we licht aan het einde van de tunnel en kunnen we uitkijken naar een nieuw seizoen.

We bedanken onze leden, dat ze ons zijn trouw gebleven. Het ledenaantal is in dit toch zeer bizarre seizoen met bijna 10% gestegen, in vgl. met vorig jaar.

In deze moeilijke omstandigheden hebben we een nieuwe vereniging in onze cafetaria mogen ontvangen: Boomse Korfbalclub. Welkom. Ook zij bleven niet gespaard van de maatregelen en kunnen hopelijk in maart terug starten met nieuwe moed.

In tijden waarin ze weinig respons hadden, zijn onze sponsors ons trouw gebleven. Ontzettend bedankt want wij begrijpen dat het ook voor hen niet evident is.

Een club moet leven, ook organisatorisch, doch bij leven hoort ook rustiger aan doen. En dat is wat Mieke Bal al een aantal jaren gevraagd had aan de jeugdcommissie en het bestuursorgaan. We hadden eerst gepolst of de vrijwillige jeugdcommissieleden nog wat uren per dag vrij hadden om haar taak over te nemen, maar dat was blijkbaar niet zo.

Dus gingen we op zoek buiten de club en hebben we met Play on! Boom, de tennisschool o.l.v. Cindy De Leeuw met als hoofdtrainer Cédric Schepers, een nieuwe partner gevonden die alle tennislessen (zomer en winter, jeugd en volwassenen) van Boom Tennis Club overneemt op onze accommodatie. Wij heten Play on! Boom hartelijk welkom. Later in januari wordt hier verder over gecommuniceerd.
Samen met Play on! Boom streven wij ernaar onze gekende visie te behouden. We blijven een familiale club waarin we trachten met veel engagement van alle partijen meer sociaal leven te pompen.

Als er dit jaar dus een applaus op zijn plaats zou zijn, is het wel voor Mieke. Ze heeft van onze tennisopleidingen haar levenswerk gemaakt. Ze werkte alle dagen uren aan de voorbereiding van de lessen, aan de organisatie, als fotograaf, als klankbord, als probleem oplosser, als mama van de deelnemers, als ... . Met plezier geven we haar symbolisch een 'Life Achievement  Award' voor haar verdienste voor onze jeugdafdeling.
In naam van alle kinderen en volwassenen die mogen genieten hebben van haar enorme inzet voor de organisatie van de lessenreeksen, bedankt.
Dit wil niet zeggen dat Mieke stopt in onze werking. Ze blijft medeverantwoordelijk voor de website, lid van het bestuursorgaan en lid van de jeugdcommissie.

Voor onze uitbating was corona de druppel teveel. Opstarten in bubbels, geen sociaal contact, alleen achter den toog, minder volk, dit was voor Die’ke te veel. Maar we bedanken Dianeke toch voor de jaren inzet in de club, weliswaar in twee periodes waarin ze ook wel zal ondervonden hebben dat een club die leeft, ook verandert.

Zo moesten wij ook op zoek naar een nieuwe uitbating in deze ‘corona’ omstandigheden. We vonden de uitbaters van de cafetaria’s in TC 7de Olympiade en TC/Hockeyclub Beerschot bereid de cafetaria van onze club uit te baten. Aan democratische prijzen, inclusief serveren van kleine maaltijden, zullen zij trachten alle leden op hun wensen te bedienen.

Onze grote uitdaging na corona, is terug het sociale contact op te bouwen. Door samenwerking tussen Play on! Boom en de club zullen er verschillende vormen van spelgelegenheid aangeboden worden aan de leden, zodat het tennisterrein terug hun speeltuin wordt en de cafetaria hun warme sociale omgeving. We kijken ernaar uit.

Het bestuursorgaan heeft de voorbije jaren administratief verbeteringen aangebracht, een groot deel hiervan is al uitgevoerd. Zowel op IT als op administratief vlak staan we sterk en met nieuwe initiatieven zijn we op goede weg.

Een minpunt is de hogere leeftijd van de leden van het bestuursorgaan. We zoeken gericht jonge mensen om mee leiding te geven. Niet één maar meerdere kandidaten zijn welkom, de oudere zullen graag plaats ruimen. De huidige bestuursorgaanleden laten de nieuwkomers niet in de steek en zullen zorgen voor een zeer goede en vlotte overgang.

Dan rest mij alleen jullie allen een jaar toe te wensen met veel meer vrijheid, een goede gezondheid en veel tennisplezier.

 

Alex Elewaut, jullie voorzitter