Wat te doen bij een sportongeval?

Na een sportongeval steeds contact opnemen met onze secretaris, Etienne via mail op  etienneherremans@tennisclubboom.be of telefonisch 0475.28.18.79).
Tevens vult U het aangiftedocument in van Ethias: ofwel kan U het downloaden van onze website (klik op deze link) ofwel neemt U een afgeprinte copy die ter beschikking liggen in ons clublokaal ( in de zwarte kast rechts naast de toog). Laat dit document vervolgens aanvullen en ondertekenen door de dokter en bezorg dit aan Etienne, die dit doorstuurt aan Ethias via Extranet.
De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken lid is aangesloten.

VERZEKERINGSPOLIS SPORTONGEVALLEN

Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias (vroeger Omob) een polis sportongevallen. Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering.

Voor de volledigheid:
Een samenvatting van de polis vindt u op de link: samenvatting polis

De volledige polis kan u ook nog eens nalezen, deze vindt u op de volgende link: volledige polis

De verkorte cijfermatige cijfers m.b.t. de dekking vindt U op link : verkorte cijfers m.b.t de dekking

En de link naar de Algemene Voorwaarden van de verzekering: algemene voorwaarden verzekering

Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met Sonja Van Goethem op het nummer 02/548.03.02 of mail naar sonja.vangoethem@tennisvlaanderen.be.

Helpdesk Extranet Ethias 011/28.25.00 of g-extranet.nl@ethias.be

Om beter te voldoen aan de steeds grotere behoefte om een volwaardige ondersteuning te bieden aan onze Extranet-gebruikers, werd er een Helpdesk Extranet opgericht. Deze is operationeel vanaf 04/01/2016 en is te bereiken op telefoonnummer 011/28.25.00 of via het mailadres
g-extranet.nl@ethias.be.

Maar zoals al vermeld, contacteer Etienne indien je verdere vragen zou hebben. Die doet het nodige om je verder te helpen.