BESTUURSORGAAN

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene vergadering, volgens de statuten. 

Het is het uitvoerend orgaan van onze club. Zij staan in voor het beheer van de vzw.

VOORZITTER, UITBATING, SPORTCOMMISSIE
Harry Roofthooft
0473 91 56 77

ONDERVOORZITTER, PENNINGMEESTER, LEDENBEHEER, UITBATING
Frans Uytfries
0475 67 37 50

SECRETARIS, OMBUDSMAN, SPONSORING
Etienne Herremans
0475 28 18 79

BESTUURSLID, JEUGDVERANTWOORDELIJKE, JEUGDCOMMISSIE
Mieke Bal
0476 23 60 52

BESTUURSLID
Youry De Winter
0486 46 49 11

BESTUURSLID
Lucie Lippens
0474 58 83 73

BESTUURSLID
Sandra Janssens
0479 37 13 62