Nieuws » Beleid » Commissies » Bestuursorgaan

BESTUURSORGAAN

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene vergadering, volgens de statuten. 

Het is het uitvoerend orgaan van onze club. Zij staan in voor het beheer van de vzw.

 

VOORZITTER 
Harry Roofthooft
0473 91 56 77

PENNINGMEESTER, ONDERVOORZITTER
Frans Uytfries
0475 67 37 50

SECRETARIS, LEDENBEHEER, SPONSORING, OMBUDSMAN
Etienne Herremans
0475 28 18 79

BESTUURSLID, JEUGDVERANTWOORDELIJKE, JEUGDCOMMISSIE
Mieke Bal
0476 23 60 52

BESTUURSLID, INTERCLUBVERANTWOORDELIJKE, JEUGDCOMMISSIE
Joni Leysen
0494 75 38 10

BESTUURSLID, UITBATING 
Lucie Lippens
0474 58 83 73