BESTUURSORGAAN

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene vergadering, volgens de statuten. 

Het is het uitvoerend orgaan van onze club. Zij staan in voor het beheer van de vzw.

 

VOORZITTER & IT
Alex Elewaut
0486 13 23 70

PENNINGMEESTER & ONDERVOORZITTER
Frans Uytfries
0475 67 37 50

SECRETARIS, LEDENBEHEER, SPONSORING & OMBUDSMAN
Etienne Herremans
0475 28 18 79

BESTUURSLID & JEUGDVERANTWOORDELIJKE, JEUGDCOMMISSIE
Mieke Bal
0476 23 60 52

BESTUURSLID & JEUGDCOMMISSIE
Joni Leysen
0494 75 38 10

BESTUURSLID & UITBATING & JEUGDINTERCLUBLEIDING
Lucie Lippens
0474 58 83 73

BESTUURSLID & UITBATING
Harry Roofthooft
0473 91 56 77

BESTUURSLID & SPORTCOMMISSIE & INTERCLUB
Gerrit Herremans
0498 58 62 41