BEKER CLAUS

DOEL

‘Dames 50+ en Heren 60+’ toelaten leeftijdsgenoten van andere clubs te ontmoeten in vriendschappelijke wedstrijden om nadien bij de door de ontvangende club aangeboden koffietafel, gezellig te verbroederen en van gedachten te wisselen.

WIE KAN DEELNEMEN
Om deel te nemen moeten Dames 50 jaar en Heren 60 jaar worden in de loop van het speeljaar lid zijn van de club.

REGLEMENT

Een wedstrijd bij de dames omvat 2 dubbelspelen.
Een wedstrijd bij de heren omvat 3 dubbelspelen.
De wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets
Het zijn allemaal volledige sets met eventueel ‘tie break’ in het 13° punt van iedere set (naar 7 punten met een verschil van 2 punten)
Wanneer iedere ploeg 1set wint moet een match ‘tie break’ naar 10 punten met een verschil van 2 punten de beslissing brengen wie winnaar wordt.
Bij de damesreeks zijn voor het 1 ste dubbelspel 3 punten en bij het 2de dubbelspel 2 punten te verdienen.
Bij de heren zijn aan het 1ste dubbelspel 3 punten verbonden en aan het 2de en het 3de dubbelspel zijn telkens 2 punten verbonden.
Voor het geven van een w.o. is een boete van € 20 voorzien.
Bij inschrijving zullen de ploegen van de DAMES uit min.4 speelsters bestaan.
De 4 opgestelde speelsters mogen samen de 180 punten niet overschrijden.
De 6 opgestelde spelers bij de HEREN mogen de 240 punten niet overschrijden.
De nieuwe dubbelklassementen van TVl zijn van toepassing.
Een speler, speelster mag opgesteld worden in een hogere ploeg maar nooit omgekeerd.
Zij mogen nadien haar of zijn plaats in de lagere ploeg terug innemen.
Bij 3x zal hij, zij beschouwd worden als speelster/speler van de hogere ploeg.

Wie inschrijft voor Beker Claus, dient zeker het abonnement/lidgeld te betalen, bij voorkeur vóór 14/01/2024.

HIER INSCHRIJVEN

VRAGEN

Contacteer Harry Roofthooft: info@tennisclubboom.be 

KAPITEINS PLOEGEN 
Dames 1 Boom TC - De Cuyper Carline  
Dames 2 Boom TC - Van Damme Liliane
Heren     Boom TC - Roofthooft Harry


SPEELDAGEN EN AANVANGSUREN THUISWEDSTRIJDEN
Dames Boom 1 - donderdag 16u00 
Dames Boom 2 - vrijdag 15u00 
Heren  Boom    - donderdag 14u00

KALENDER HEREN en DAMES

BIJDRAGE:
Om het werkingsbudget, gepaard gaande aan de organisatie van de interclub, niet meer eenzijdig te laten dragen door de clubkas, werd het besluit genomen een bijdrage aan de effectieve spelers te vragen ten belope van € 5 per ontmoeting, zowel thuis als op verplaatsing. Het is de bedoeling om zo de financiële ondersteuning door de club te kunnen halveren. Effectieve spelers zijn deze spelers die minimum één wedstrijd gespeeld heeft in de betreffende ontmoeting. Een niet spelende kapitein of coach is geen effectieve speler.

Afrekening van de bijdrage (via overschrijving aan KBTC op rekeningnummer BE45 9733 6065 1589) door kapitein per ontmoeting en binnen de 3 dagen na beëindiging van de ontmoeting.