MISSIE en VISIE


Missie

Kon Boom Tennis Club vzw wil een sportieve tennisvereniging zijn waar er plaats is voor iedereen met een hart voor tennis.

Onze club wil tennis aanbieden  voor alle leeftijden op verschillende niveaus, zowel voor starters als recreatieve of competitieve spelers.

We willen een jeugdvriendelijke, toegankelijke en familiale tennisclub zijn, waar iedereen welkom is.

Visie

Als bestuursorgaan van Kon Boom Tennis Club vzw wensen we, samen met onze leden van de commissies en onze uitbaters, ons in te zetten om deze missie uit te bouwen.

Zo werken we aan:

  • een optimale infrastructuur met een gezond beleid
  • een goede jeugdwerking waarmee we ook de continuïteit trachten te waarborgen
  • een gemotiveerd trainersteam met gediplomeerde tennistrainers
  • voldoende trainingsaanbod om elke speler op elke leeftijd kansen te bieden om zijn individuele tennismogelijkheden te helpen ontwikkelen
  • het organiseren van verschillende activiteiten om het recreatieve en familiale aspect van de tennisclub in de verf te zetten
  • het organiseren van interne en externe ontmoetingen en competities
  • een goed onthaal van nieuwe leden
  • het motiveren van vrijwilligersengagement
  • een gezellige ontmoetingsplaats met een goede ontvangst door de uitbaters