BELASTINGVOORDEEL

 

DE FISCUS BELOONT DEELNAME JEUGDSTAGES
De belastingplichtige kan opvangkosten aftrekken voor kinderen jonger dan 14 jaar. Ook onkosten van opvangvoorziening die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door het openbaar bestuur kunnen ingebracht worden. Kinderen toevertrouwd bij stages aan onze club vallen ook onder deze regel.


VOOR WIE?
Voor belastingplichtige met een beroepsinkomen.
Voor een kind dat fiscaal ten laste is van belastingplichtige, mits verantwoording van de uitgaven (bewijsstukken).
Het attest moet door belastingplichtige toegevoegd worden bij de aangifte.
De belastingplichtige mag maximaal € 13 per dag aftrekken.

Voor uw leeftijdsgerechtigde dochter/zoon zal u dit fiscaal attest betreffende 'deelname tennisstages 2021' ontvangen via e-mail in maart 2022.

contact: info@tennisclubboom.be