BELASTINGVOORDEEL

Fiscale attesten bij sportkampen

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn? (Sinds 2022 gewijzigde voorwaarden.)

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 21 jaar.
    • Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar (of 21 jaar) nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  • Het kind in kwestie moet fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige of voor de helft bij fiscaal co-ouderschap.
  • Abonnementen/lidgelden en kosten voor lessenreeksen worden niet beschouwd als kinderopvang.
  • Dit attest ter beschikking houden van de belastingadministratie.
  • De belastingplichtige mag maximaal € 15,70 per dag aftrekken.

Om voor je leeftijd gerechtigde dochter/zoon dit fiscaal attest nr.281.86 betreffende 'deelname tennisstages 2023' te kunnen opmaken, sturen we je tijdig een invulformulier. Gelieve dit formulier online in te vullen en te verzenden vóór 10/02/2024. 

Nadien ontvang je het fiscaal attest per e-mail.

 

contact: info@tennisclubboom.be