STRUCTUUR

 

Structuur Koninklijke Boom Tennis Club vzw (KBTC) 2021

 

Algemene vergadering: het beslissingsorgaan van de club.
Effectieve leden 2021: Backeljau Jean Paul, Bal Karel, Bal Mieke, Broothaers Linda, Corremans Jan, Corthals Marc, Elewaut Alex, Emous Dirk, Greveling Maarten, Herremans Etienne, Herremans Gerrit, Leemans Freddy, Leysen Joni, Lippens Lucie, Maes Julienne, Michiels Rudy, Milan Ria, Naegels Marleen, Nagels Karin, Roofthooft Harry, Saeys Joris, Turelinckx Ivo, Uytfries Frans, Van Camp Julienne, Van Dam Sara, Van Gaveren Brigitte, Vercauteren Marleen.

Het bestuur: wordt gekozen door de Algemene vergadering, volgens de statuten. Het is het uitvoerend orgaan van onze club. Zij staan in voor het beheer van de vzw.
Leden 2021:
Frans Uytfries, Lucie Lippens, Mieke Bal, Joni Leysen, Harry Roofthooft, Etienne Herremans

Voorzitter: wordt gekozen door het bestuur.
De taak van de voorzitter is veelzijdig en staat boven alle andere bestuursfuncties en taken: De voorzitter moet kunnen beslissen, nadenken, de lijnen uitzetten, de toekomst voorbereiden + moet diplomaat zijn, communicatief zijn, probleemoplossend vermogen hebben, moet een teamspeler zijn met democratische ingesteldheid, moet kunnen delegeren en moet er zich ook kunnen bij neerleggen als een beslissing in het bestuur niet onmiddellijk zijn/haar mening volgt.
2021: Harry Roofthooft

Secretaris: is lid van het bestuur. Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de in- en externe communicatie, de sport ongeval aangiften, doet mee aan sponsorwerving, afgevaardigde in de gemeentelijke sportraad.
2021: Etienne Herremans

Penningmeester: is lid van het bestuur. Is verantwoordelijk voor de bank en de betalingen en doet mee aan sponsorwerving.
2021: Frans Uytfries

Financiële commissie: het opzetten en onderhouden van een goed functionerend financieel beleid. Opstellen budgetten, budgetcontrole. Sponsorbeleid.
Leden 2021: Frans Uytfries, Etienne Herremans

Jeugdcommissie: organiseren en coördineren van lessen, trainingen, tennisstages voor jeugd en volwassenen. jeugdcompetities en andere jeugdactiviteiten.

Leden 2021: Karel Bal, Joni Leysen, Magali Van Antwerpen, Marita Asselberghs, Mieke Bal, Bart Leemans

Sportcommissie: is verantwoordelijk voor de sportieve organisaties van onze tennisclub.
Leden 2021: Katrien Van Steenpaal, Sandra Bruyns, Joni Leysen, Loran Leysen, Sara Van Dam, Harry Roofthooft, Gerrit Herremans

Technische commissie: is verantwoordelijk voor onderhoud van de terreinen en de infrastructuur.
Leden 2021: Ivo Turelinckx, Dirk Emous

Ombudsman: bij deze persoon kunnen de leden terecht met al hun vragen en problemen.
2021: Etienne Herremans

API – Aanspreekpersoon integriteit
Bij deze persoon kan ‘iedereen’ terecht met een vraag, bezorgdheid of melding i.v.m. grensoverschrijdend gedrag. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.
2021: Karin Matheussen