Nieuws » Beleid » Structuur

STRUCTUUR

 

Structuur Koninklijke Boom Tennis Club vzw (KBTC) 2020

Algemene vergadering: het beslissingsorgaan van de club.
Effectieve leden 2020
: Backeljau Jean Paul, Bal Karel, Bal Mieke, Broothaers Linda, Corremans Jan, Corthals Marc, Elewaut Alex, Emous Dirk, Greveling Maarten, Herremans Etienne, Herremans Gerrit,  Leemans Freddy, Leysen Joni, Lippens Lucie, Maes Julienne, Michiels Rudy, Milan Ria, Naegels Marleen, Nagels Karin, Roofthooft Harry, Saeys Joris, Turelinckx Ivo,  Uytfries Frans, Van Camp Julienne, Van Dam Patrick, Van Dam Sara, Van Gaveren Brigitte, Vercauteren Marleen.

Het bestuur: wordt gekozen door de Algemene vergadering, volgens de statuten. Het is het uitvoerend orgaan van onze club. Zij staan in voor het beheer van de vzw.
Leden 2020: Alex Elewaut, Frans Uytfries, Etienne Herremans,  Mieke Bal, Joni Leysen, Lucie Lippens, Harry Roofthooft, Gerrit Herremans. 

Voorzitter: wordt gekozen door het bestuur. De taak van de voorzitter is veelzijdig en staat boven alle andere bestuursfuncties en taken. De voorzitter moet kunnen beslissen, nadenken, de lijnen uitzetten, de toekomst voorbereiden en moet diplomaat zijn, communicatief zijn, probleemoplossend vermogen hebben, moet een teamspeler zijn met democratische ingesteldheid, moet kunnen delegeren en moet er zich ook kunnen bij neerleggen als een beslissing in het bestuur niet onmiddellijk zijn/haar mening volgt.
2020: Alex Elewaut

Secretaris: is lid van het bestuur. Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de in- en externe communicatie, de sportongeval aangiften, doet mee aan sponsorwerving, afgevaardigde in de gemeentelijke sportraad.
2020: Etienne Herremans

Penningmeester: is lid van het bestuur. Is verantwoordelijk voor de bank en de betalingen en doet mee aan sponsorwerving.
2020: Frans Uytfries

Financiële commissie: het opzetten en onderhouden van een goed functionerend financieel beleid. Opstellen budgetten, budgetcontrole. Sponsorbeleid.
Leden 2020: Frans Uytfries, Etienne Herremans

Jeugdcommissie: organiseren en coördineren van lessen, trainingen, tennisstages, competities en andere jeugdactiviteiten. Zij behartigen de belangen van onze jeugd en organiseren tevens Start to Tennis en Tennis Fun (vervolglessen) voor senioren en junioren 17+.
Leden 2020: Mieke Bal, Marita Asselberghs, Bart Leemans, Karel Bal, Joni Leysen, Magali Van Antwerpen.

Sportcommissie: is verantwoordelijk voor de sportieve organisaties van onze tennisclub.
Leden 2020: Gerrit Herremans, Harry Roofthooft, Alexandra Bruyns, Katrien Van Steenpaal.

Technische commissie: is verantwoordelijk voor onderhoud van de terreinen en de infrastructuur.
Leden 2020: Ivo Turelinckx, Dirk Emous.

Ombudsman: bij deze persoon kunnen de leden terecht met al hun vragen en problemen.
2020: Etienne Herremans info@tennisclubboom.be