STRUCTUUR

 

Structuur Koninklijke Boom Tennis Club vzw (KBTC) 2024

 

Algemene vergadering: het beslissingsorgaan van de club.
Effectieve leden 2024: Jean Paul Backeljau, Karel Bal, Mieke Bal, Linda Broothaers, Marc Corthals, Alex Elewaut, Dirk Emous, Maarten Greveling, Etienne Herremans, Gerrit Herremans, Freddy Leemans, Joni Leysen, Lucie Lippens, Julienne Maes, Rudy Michiels, Ria Milan, Marleen Naegels, Karin Nagels, Harry Roofthooft, Joris Saeys Joris, Ivo Turelinckx, Frans Uytfries, Julienne Van Camp, Sara Van Dam, Brigitte Van Gaveren, Marleen Vercauteren, Youry De Winter , Sandra Janssens.

Het bestuursorgaan: wordt gekozen door de Algemene vergadering, volgens de statuten. Het is het uitvoerend orgaan van onze club. Zij staan in voor het beheer van de vzw.
Leden 2024: Frans Uytfries, Lucie Lippens, Mieke Bal, Youry De Winter, Harry Roofthooft, Etienne Herremans, Sandra Janssens.

Voorzitter: wordt gekozen door het bestuur.
De taak van de voorzitter is veelzijdig en staat boven alle andere bestuursfuncties en taken. De voorzitter moet kunnen beslissen, nadenken, de lijnen uitzetten, de toekomst voorbereiden en moet diplomaat zijn, communicatief zijn, probleemoplossend vermogen hebben, moet een teamspeler zijn met democratische ingesteldheid, moet kunnen delegeren en moet er zich ook kunnen bij neerleggen als een beslissing in het bestuur niet onmiddellijk zijn/haar mening volgt.
2024: Harry Roofthooft

Secretaris: is lid van het bestuur. Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de in- en externe communicatie, de sport ongeval aangiften, doet mee aan sponsorwerving, afgevaardigde in de gemeentelijke sportraad.
2024: Etienne Herremans

Penningmeester: is lid van het bestuur. Is verantwoordelijk voor de bank en de betalingen en doet mee aan sponsorwerving.
2024: Frans Uytfries

Financiële commissie: het opzetten en onderhouden van een goed functionerend financieel beleid. Opstellen budgetten, budgetcontrole. Sponsorbeleid.
Leden 2024: Frans Uytfries, Etienne Herremans

Jeugdcommissie: organiseren en coördineren van lessen, trainingen, tennisstages voor jeugd en volwassenen. jeugdcompetities en andere jeugdactiviteiten. 

Leden 2024: Karel Bal, Joni Leysen, Marita Asselberghs, Mieke Bal, Bart Leemans, Jitse Verhaegen

Sportcommissie: is verantwoordelijk voor de sportieve organisaties van onze tennisclub.
Leden 2024:  Joni Leysen, Loran Leysen, Sara Van Dam, Harry Roofthooft

Technische commissie: is verantwoordelijk voor onderhoud van de terreinen en de infrastructuur.
Leden 2024: Ivo Turelinckx, Karel Bal, Dirk Emous

Ombudsman: bij deze persoon kunnen de leden terecht met al hun vragen en problemen.
2024: Etienne Herremans

API – Aanspreekpersoon integriteit
Bij deze persoon kan ‘iedereen’ terecht met een vraag, bezorgdheid of melding i.v.m. grensoverschrijdend gedrag. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.
2024: Karin Matheussen