Nieuws » Beleid » Sport voor iedereen

SPORT VOOR IEDEREEN

PARTICIPATIETOELAGE 

Lokaal bestuur Boom wil dat alle kinderen zich kunnen ontplooien. Daarom werd de participatietoelage in het leven geroepen. Kinderen tot en met 18 jaar die aan onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen via de sociale dienst een tussenkomst krijgen in schoolfacturen en activiteiten in het kader van vrije tijd.

Lees meer

 

AANSLUITING VAN NIET-BELGEN ALS NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR