JEUGD WINTERLESSEN 2023-2024

WIE KAN DEELNEMEN?

Alle kids en tieners van 3 jaar t.e.m. 17 jaar die lid zijn van Kon Boom Tennis Club kunnen deelnemen aan de winterlessen seizoen 2023- 2024.

Onze Tennisschool volgt het Tennis Vlaanderen-opleidingsconcept voor kinderen vanaf 3 jaar. De opleiding is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal.  Een KidsTennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook op een kwaliteitsvolle manier tennissen. Vanaf de leeftijd van 13 jaar spreken we niet meer over KidsTennis, wel over Tiener Tennis.

We hebben aan elke speler een kleur toegekend, rekening houdend met de richtleeftijden van dit opleidingsconcept.

Bij jeugdspelers die jeugdinterclub spelen of gaan spelen, houden we ook rekening met de reeksen waarin ze komend zomerseizoen moeten gaan spelen. Voor hen wordt de kleur vastgelegd in functie van hun deelname hieraan.

Nieuwe jeugdleden die les willen volgen, kunnen contact opnemen met kbtc.tennisschool@gmail.com 

17 GROEPSLESSEN  

 • 4 max. 5 spelers per groep
 • 1u. per les

LOCATIES niet kiesbaar, locatie wordt toegewezen

 • ATHENEUM: Ingang Jan Frans Willemsstraat 2 - 2850 Boom
 • OLVI Middenschool: Ingang Varkensmarkt (klein poortje) - 2850 Boom
 • DE REUZENBOOM: Ingang Spoorweglaan 25 - 2850 Boom

Plannetjes van de locaties vind je hier: 

ATHENEUM   OLVI  DE REUZENBOOM

LESINDELING

 • Hoe ruimer 'de opgegeven beschikbaarheid'  hoe meer kans op een homogene groep.
 • Vink daarom graag zoveel mogelijk opties binnen je kleur (leeftijd) aan a.u.b.?
 • KEN JOUW KLEUR

Vanaf 24 september volgt DE LESINDELING op naam, met vermelding van dag, zaal, uur en trainer.

LESDATA

 • 17 groepslessen 2023 - 2024 
 • Kijk eerst naar de juiste dag en zaal bij de LESINDELING en lees de LESDATA gerelateerd aan de zaal waar je dochter / zoon les volgt.

INHAALLESSEN

Indien de zaalbeheerders, later de zaal als 'BEZET' opgeven, wordt een inhaalles gepland.
Je wordt desgevallend per e-mail op de hoogte gebracht van deze wijziging. De lesdata worden ook op de website aangepast.
Een lesnemer kan om persoonlijke redenen geen inhaalles vragen, hij/zij is gebonden aan de lesdata.

INSCHRIJVEN:

OPGELET:

 •  Uiterste inschrijvingsdatum is 10 september 2023, daarna worden de groepen opgemaakt en kan u nog inschrijven zolang er vrije plaatsen zijn.
 •  Een optie (kleur of lesdag) kan ook eerder worden afgesloten voor inschrijvingen indien volzet!
 • Je kunt HIER online inschrijven.
 • WINTERLESSEN BIJNA VOLZET. Je kan enkel nog via kbtc.tennisschool@gmail.com navragen of er eventueel nog geschikte plaats vrij is?

  Vermeld in de mail alvast: naam voornaam, geboortedatum.

 • Na inschrijving (online + ontvangst betaling) kan je dochter / zoon worden opgenomen in de lesindeling.

BETALEN @ KBTC op rekeningnummer BE97 9730 4645 4849 mededeling: winterlessen: naam voornaam

contact: kbtc.tennisschool@gmail.com