LIDGELDEN 


KIND = geboren 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 
TIENER = geboren 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

JEUGD = 2006 - 2005 - 2004  
STUDENT = student zijn + geboren 2003 of vroeger
VOLWASSENE = geboren 2003 of vroeger en geen student meer zijn
FAMILIEKAART = voor alle leden van hetzelfde gezin en wonende op hetzelfde adres

LIDGELD BETAALD NA 01/09/2022, geldt ook voor lidmaatschap seizoen 2023.
ABONNEMENT 2de CLUB = uw Tennis Vlaanderenkaart/hoofdaansluiting en volledig lidgeld betaald hebben op een andere club
ENKEL WINTERLESSEN = lidgeld: bedrag te betalen voor wie dit seizoen enkel winterlessen wil volgen en nog niet is aangesloten bij Tennis Vlaanderen

STUDENT:
Met ‘student’ bedoelen we: studerende jeugd tot het jaar waarin men 25 wordt én enkel als men in dagonderwijs voltijds aan hogeschool en/of universiteit studeert (dus eigenlijk gewoon als opvolging van kind, tiener, jeugd en dan student tot 25 jaar).
Indien men langer studeert of indien men studeert om bij te scholen in het avond- of volwassenonderwijs e.a. dan valt dat niet onder onze noemer ‘STUDENT’, maar onder ‘VOLWASSEN’.

NIET-SPELEND LID: Als niet-spelend lid, ontvang je de club nieuwsbrieven en kun je eveneens inschrijven voor festiviteiten zoals spelende leden.  Doch je bent niet aangesloten bij Tennis Vlaanderen en dus niet verzekerd via TV en je hebt geen reservatierechten om te tennissen.

nvt: niet van toepassing

BETALING VAN HET LIDGELD:
Betalingen van lidgelden dienen te gebeuren op rekening BE11 9730 4645 4748 bij Argenta met als begunstigde Kon. Boom Tennis Club.
Gelieve als mededeling op de overschrijving duidelijk te vermelden voor wie betaald wordt.
Vermeld voor een familiekaart alle namen van de leden van het gezin.
Gelieve vóór 1 maart 2022 te storten om bovenvermelde korting te bekomen.

WAT MOET IK DOEN ALS NIEUW LID?
Uw persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor uw aansluiting bij de club, Tennis Vlaanderen en de verzekering.
Na ontvangst van uw  online inschrijvingsformulier + betaling, vervolledigt de clubsecretaris uw lidmaatschap.
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Nieuwe leden ontvangen vervolgens een e-mail van Tennis Vlaanderen met login + wachtwoord.
Dit hebt u nodig om in te loggen bij www.tennisvlaanderen.be  en voor terreinreservatie.
Op onze website vindt u heel wat informatie en u ontvangt ook de nieuwsbrieven per e-mail.
Hebt u nog vragen:  info@tennisclubboom.be

TUSSENKOMST LIDMAATSCHAP MUTUALITEIT

MOGELIJKHEID TOT TERUGBETALING LIDGELD
Is er een mogelijkheid om je lidgeld terug te vragen bij ziekte of lichamelijk letsel?
Een lid dat zijn lidgeld betaald heeft en nadien onverwachts - vóór het eigenlijke seizoen begint - wegens medische redenen (ziekte, lichamelijk letsel) in de onmogelijkheid is om te tennissen, kan - gestaafd door een doktersbewijs - een vraag om terugbetaling van zijn lidgeld voorleggen aan het bestuur. Dit kan tot 1 maand na opening van de terreinen.
Als het bestuur hierop positief reageert, dan wordt voor:
STUDENT + VOLWASSEN de som van het betaalde lidgeld
- € 20 (bestemd voor de verzekering)
- € 20 (prijs om niet-spelend lid te blijven) terugbetaald.                                                                  

KIND + TIENER + JEUGD de som van het betaalde lidgeld
- € 10 (kind), € 15 (tiener) en € 15 (jeugd) (bestemd voor de verzekering) terugbetaald.

Iedere eventuele aanvraag wordt INDIVIDUEEL bekeken, geëvalueerd en beslist. Een voorgaande beslissing voor een bepaald lid heeft niets te maken en kan niet worden ingeroepen voor een andere beslissing voor een andere vraag voor een ander geval van een ander lid.
Géén enkele andere reden wordt aanvaard om lidgeld terug te vragen.
Hoe aanvragen?
Aanvraag richten aan secretaris Etienne Herremans via info@tennisclubboom.be, met de nodige bewijsstukken erbij.
Etienne zal dan de aanvraag op de dagorde van de volgende bestuursvergadering plaatsen.