SPORTONGEVAL VERZEKERING

 

WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL?
Na een sportongeval steeds contact opnemen met onze secretaris Etienne via:  

Tevens vul je het aangiftedocument in van Ethias: ofwel kun je het HIER downloaden, ofwel neem je een geprinte kopie die ter beschikking ligt in ons clublokaal (in de zwarte kast rechts naast de toog).

Laat dit document vervolgens aanvullen en ondertekenen door de dokter en bezorg dit aan Etienne, die dit doorstuurt aan Ethias via Extranet.
De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken lid is aangesloten.

VERZEKERINGSPOLIS SPORTONGEVALLEN
Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias een polis sportongevallen. Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering.
Lees alle info over onze verzekeringspolissen.
Voor eventuele bijkomende inlichtingen kun je steeds contact opnemen met Sonja Van Goethem:
tel.nr. 02 548 03 02 of sonja.vangoethem@tennisvlaanderen.be.
Helpdesk Extranet Ethias 011 28 25 00 of g-extranet.nl@ethias.be
Om beter te voldoen aan de steeds grotere behoefte om een volwaardige ondersteuning te bieden aan onze Extranet-gebruikers, werd er een Helpdesk Extranet opgericht.
Deze is operationeel sinds 04/01/2016.
Contact: tel.nr. 011 28 25 00 of g-extranet.nl@ethias.be.

Maar zoals al vermeld, contacteer Etienne indien je verdere vragen zou hebben. Hij doet het nodige om je verder te helpen.