MUTUALITEITEN

 

AANVRAAG TUSSENKOMST LIDMAATSCHAP DOOR MUTUALITEITEN
De mutualiteiten doen een tegemoetkoming om het sporten in een sportclub te bevorderen.
Deze bijdrage varieert van € 12 tot € 30 naargelang de mutualiteit.

WERKWIJZE:
U hoeft geen document van uw ziekenfonds binnen te brengen.
De club maakt voor elk lid een attest op met de nodige persoonsgegevens en clubgegevens.
U ontvangt dit attest per e-mail zodat u het zelf kan printen.
Vervolgens brengt u een kleefzegel van de mutualiteit aan en onderteken het.
Bezorg het aan uw ziekenfonds en het bedrag van tussenkomst wordt op uw rekening overgeschreven.
Wie lidgeld betaalt/betaalde ontvangt dit attest.

contact: info@tennisclubboom.be