KIDSTENNIS


#Beleving #Fun #SpelendLeren #Uitdaging

 

KIDSTENNIS
IS HÉT OPLEIDINGSCONCEPT VAN TENNIS VLAANDEREN
VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR.

De opleiding is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben.
Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal.
Dit zijn de 5 KidsTenniskleuren of vaardigheidsniveau’s: Wit, Blauw, Rood, Oranje en Groen.
Behalve aan Wit, is aan elke kleur een terrein verbonden.

WIT
Klein begonnen, groot gewonnen! Wit is het eerste opleidingsniveau.
Het vormt een goede en leuke voorbereiding op de verdere tennisontwikkeling.
In deze kleur is het kind meestal tussen 3 en 5 jaar oud.
In de 'Witte' lesjes wordt de algemene motorische vorming gestimuleerd en wordt er geoefend op vaardigheden die nodig zijn in het tennis. Een goede motorische vorming is immers de basis voor een goede coördinatie en het startpunt voor het aanleren van de verschillende technieken.
Het 'witte' spelertje is de toekomstige 'blauwe' speler. Een kind dat 'Wit' gevolgd heeft, zal sneller en efficiënter leren tennissen.

VIDEO WIT

De verschillende terreingroottes:

Hieronder geven we een beknopte beschrijving van de verschillende kleuren:
blauw-rood-oranje-groen

BLAUW
In deze kleur is het kind meestal tussen 5 en 7 jaar oud.
Een kind evolueert in dit niveau van een lichtblauwe speler, die juist uit Wit komt, naar een donkerblauwe speler die klaar is om de stap naar Rood te maken.
In Blauw leert het kind kennismaken met tennis via allerlei tennisspelletjes.
Deze tennisspelletjes zijn functioneel: ze leggen de basis om correct te leren tennissen.
Het kind leert dus al spelend tennissen.
Naast verschillende balsoorten, wordt er voornamelijk gespeeld met de rode softbal!

VIDEO BLAUW 

ROOD
In deze kleur is het kind meestal tussen 7 en 9 jaar oud.
De bewegingen worden hier al wat ruimer.
De aandachtshouding, het wegdraaien van het lichaam met een korte rechtstreekse voorbereiding en het uitzwaaien zijn de basisaccenten van dit niveau.
Er wordt gespeeld met een rode softbal.
Coördinatie blijft een belangrijk element in Rood.
Maar in dit niveau worden ook al de eerste stappen gezet in het spelen van echte wedstrijdjes.

VIDEO ROOD 

ORANJE
In deze kleur is het kind meestal tussen 9 en 10 jaar oud.
Aandachtshouding, verplaatsing naar de bal, voorbereiding met een lus, uitzwaai en herplaatsing zijn hier de belangrijkste accenten.
Het kind leert hier het punt starten met een bovenhandse opslag.
Ook tactische accenten komen aan bod. Er wordt gespeeld met een oranje softbal op een midi-terrein.

VIDEO ORANJE 

GROEN
In deze kleur is het kind meestal tussen 10 en 12 jaar oud.
De tactiek en de slagen worden hier nog verder uitgebreid en geperfectioneerd.
Er wordt gespeeld op een volledig terrein met een groene bal.
Groen is de laatste kleur in KidsTennis, het kind is nu klaar voor het 'grote' tennis... Geel

VIDEO GROEN