Nieuws » Terreinreservatie » Info terreinreservatie

INFO TERREINRESERVATIE

 

ON LINE RESERVEREN

Elk lid kan tegelijkertijd 2 soorten reservaties maken:

1. Een ‘DAGRESERVATIE’
Een dagreservatie kan men slechts 48 uur voor het gewenste aanvangsuur maken. In die periode is men beperkt tot slechts één dagreservatie.
Van zodra het eerder geboekt speeluur voorbij is, kan men opnieuw een dagreservatie maken voor de komende 48 uur.
Dit kan op alle terreinen.
Uitzondering: op terrein T9 kunnen er twee reservaties van een half uur gemaakt worden.

2. Een ‘RESERVATIE OP TERMIJN’
Een ‘reservatie op termijn’ kan men 15 dagen voor het gewenste tijdstip maken. In die periode is men beperkt tot slechts één ‘reservatie op termijn’.
Van zodra het eerder geboekt speeluur voorbij is, kan men opnieuw een ‘reservatie op termijn’ maken voor de komende 15 dagen.
Dit kan enkel op de terreinen T5 en T6.

Hoe reservatie maken?
Ga naar terreinreservatie en klik op terrein en vervolgens op ‘reserveer hier je terrein’ of via www.tennisvlaanderen.be en klik op terrein (rechts bovenaan).
Vul TVl-lidnummer en paswoord in, die heb je (ooit) ontvangen van Tennis Vlaanderen.
Klik op ‘INLOGGEN’.
Klik in het datumrooster op welke dag je wil spelen.
Klik daarna op de dagplanning wanneer en op welk terrein je wil spelen.
Naast ‘Speler1’ verschijnt jouw naam en +
Vervolgens klik je op +  en begin je de naam van de 2de speler te tikken, van zodra de juiste naam verschijnt aanklikken.
En voor dubbelspel zo verder voor speler 3 en 4.
Kijk op de rooster of alle gewenste spelers vermeld staan en klik onderaan op ‘opslaan’.
Reservaties voor slechts 1 of 3 spelers zijn onmogelijk

 

RESERVATIE MET GENODIGDE
Elk lid heeft het recht 5x per seizoen één, twee of drie genodigden te inviteren. Zoals alle reservaties dienen ook de reservaties met een genodigde te allen tijde via het online reserveringssysteem te zijn ingebracht.
Indien het clublokaal open is, dient de naam van het uitnodigende lid en zijn uitgenodigde(n) voorafgaandelijk aan het speeluur te worden genoteerd in het clubregister, dat in het clublokaal ter beschikking ligt. De vergoeding dient betaald te worden aan de uitbater. De uitbater zal dan de reservatie inbrengen in het reserveringssysteem.
De reservatie kan ook via e-mail gemaakt worden, te zenden naar info@tennisclubboom.be. Vervolgens zal Etienne of Mieke de reservatie inbrengen in het reserveringssysteem. De betaling kan dan gebeuren aan de uitbater (indien de cafetaria open is) of per overschrijving op rekeningnummer BE11 9730 4645 4748 (Argenta), met als begunstigde Kon. Boom Tennis Club vzw, met mededeling: spelen genodigde + naam en voornaam genodigde.
De vergoeding bedraagt € 8 per dag per genodigde. Met een genodigde spelen is op elke dag en uur toegelaten. Het uitnodigende clublid is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling en het gedrag van zijn genodigden.
Een genodigde kan tot een maximum van 5x per seizoen uitgenodigd worden door één of meerdere leden. Opgelet een genodigde is niet via onze club verzekerd, doch heeft - buiten dus de verzekering - die betreffende dag dezelfde rechten en plichten als de aangesloten leden.

VERHUUR TERREINEN NIET-LEDEN
Opgelet:
• Reservatie pas vanaf 24u op voorhand mogelijk.
• Betreden enkel toegelaten met geschikt schoeisel om op gravel te spelen!
• Na afloop van het speeluur dient het terrein door de huurders geveegd te worden en in nette staat achter gelaten te worden.

* Reserveren kan per e-mail aan info@tennisclubboom.be.  Vermeld in de mail uw naam, gsm nr., datum en het gewenste speeluur.
Dan ontvangt u per e-mail uw terreinnummer en de tennisclub reserveert via het online systeem dit terrein.
Betaling:
Na de bevestiging van de tennisclub, onmiddellijk € 12/per uur/per terrein betalen op rekeningnummer BE11 9730 4645 4748 (Argenta), met als begunstigde Kon. Boom Tennis Club vzw, met mededeling: huur terrein op ‘datum’ + naam + voornaam + GSM nummer.
Het is absoluut verboden de tennisterreinen te betreden zonder bevestigde reservatie.
Meer inlichtingen nodig?
Contacteer de tennisclub via 
info@tennisclubboom.be of telefonisch Etienne  0475 28 18 79  (of Mieke 0476 23 60 52)