INSCHRIJVINGSPROCEDURE FESTIVITEITEN

 

Uit ervaring hebben we geleerd dat het maximale aantal inschrijvingen voor sommige festiviteiten zeer snel bereikt werd. Dit gaf aanleiding tot verwarring/frustraties bij leden die net te laat gereageerd hadden, terwijl andere leden zich inschreven met een aantal ‘niet-leden’, vrienden of familie.

 

We hanteren nu volgende procedure:

  1. inschrijven online, volzet = volzet, de tijdstempel van uw online inschrijving wordt automatisch geregistreerd en is bepalend
  1. leden + partners* genieten een week voorrang om in te schrijven (*partners die noch ‘lid’ noch ‘niet-spelend lid’ zijn betalen een kleine meerprijs)
  2. na de voorrangsweek kunnen niet-leden ook inschrijven zolang er plaats is
  3. ‘leden’ en ‘niet-spelende leden’ betalen de vastgestelde prijs
  4. ‘niet-leden’ betalen een kleine meerprijs

Partners, familie, vrienden, buren e.a. kunnen eveneens ‘niet-spelend lid’ of ‘lid’ worden.

Lees meer!