GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

    

Verklaring term ‘Grensoverschrijdend Gedrag’:

Grensoverschrijdend gedrag komt in tal van geledingen van de maatschappij voor. Bijgevolg kan grensoverschrijdend gedrag zich ook in de tennissport voordoen. Het is duidelijk: ongewenste intimiteiten, maar ook vandalisme, racisme, pesten en dergelijke meer worden niet getolereerd. Niet binnen Tennis Vlaanderen en niet binnen onze club. We kunnen daar doping en matchfixing als niet-getolereerd grensoverschrijdend gedrag aan toevoegen.

In eerste instantie verwijzen we naar onze GEDRAGSCODE

en ons INTERN REGLEMENT 2020, waaraan elk aangesloten lid zich dient te houden.

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms'en) tot stalking en verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, bedreigingen, discriminatie, intimidatie, mishandeling, chantage, ... .

Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag mag niet getolereerd worden en is strafbaar.

Mocht je hier toch mee te maken krijgen, dan zijn er verschillende meldpunten waar je met je verhaal terecht kan om…

  1. een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen
  2. te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten
  3. een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokken persoon op te starten

 

Meldpunten

 

Melden kan steeds anoniem, contacteer de API in onze club. En lees ook de uitleg waarvoor   API = AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT staat.

Het kan uiteraard ook bij de overheid. De mogelijke meldpunten zijn:

  • de API in onze club: Karin Matheussen,

gsm 0475 87 00 49 of per mail aan info@tennisclubboom.be

 

Alle meldingen, desgewenst anoniem, worden ernstig genomen en worden in alle discretie en objectiviteit behandeld. We zoeken samen naar de beste oplossing.

Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

De Vlaamse regering heeft een online platform gecreëerd: www.grenslijn.be

Op die website kan men alle informatie vinden, indien men vermoedt dat er grenzen worden overschreden.

Het kan handig zijn voor een trainer, commissielid, ouder …, die zich bv vragen stelt over bv pestgedrag in zijn groep of …, of andere “verdachte” handelingen.
Volgende thema’s worden behandeld op www.grenslijn.be : agressie, discriminatie, kindermishandeling, pesten, online risico’s, welbevinden en seksueel overschrijdend gedrag.