TENNIS FUN AVONDSTAGES ZOMER

DOELGROEP

leden: senioren junioren 17+ 
Stage 1: donderdag 2  en vrijdag 3 juli 
Stage 2: maandag 13 en dinsdag 14 juli  
Stage 3: woensdag 29 en donderdag 30 juli 
Stage 4: maandag 10 en dinsdag 11 augustus 
Stage 5: woensdag 26 en donderdag 27 augustus 
Stage 6: maandag 14 en dinsdag 15 september 
UREN
van 20u00 tot 21u30 voor alle stages
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Er wordt voor elke stage steeds het volledige inschrijvingsbedrag betaald.
Bij afwezigheid op 1 of 2 dagen wordt het inschrijvingsbedrag niet terugbetaald. De stages worden gezien als afzonderlijk. Er kunnen geen dagen uit stages gecombineerd worden.
Bij regen en/of onbespeelbaarheid van de terreinen kan enkel de trainer ter plaatse beslissen om de les niet te laten doorgaan. Er geldt desgevallend een terugbetaling van 4,00 euro per ½ u. De weggevallen lessen zullen terugbetaald worden op het rekeningnummer van de lesnemer.
Inschrijven met niveaubepaling: starters, matig gevorderd 1 en matig gevorderd 2
Bij voldoende inschrijvingen kan er een inschrijvingsstop gehanteerd worden. Bij onvoldoende inschrijvingen kan een niveau geannuleerd worden.
NIVEAUS
Starter: Je hebt weinig tenniservaring. Op dit niveau worden in de lessen de basisprincipes van tennis aangeleerd en ingeoefend.
Matig gevorderd 1: Regelmaat ontbreekt nog in je tennisslagen omdat je de techniek nog niet onder controle hebt. Op dit niveau wordt in de lessen vooral de focus gelegd op het verkrijgen van regelmaat in jouw tennisslagen en wordt de techniek ingeoefend die daarvoor nodig is.
Matig gevorderd 2: Je hebt al een vrij goede controle over de uitvoering van jouw slagen. En je kan hiermee al een rally spelen met regelmaat. Op dit niveau gaan we in de lessen je techniek verder bijschaven, verfijnen en trainen. Ook wordt er nadruk gelegd op tactische oefeningen waarbij het spelelement belangrijk wordt.
PRIJS
€ 27 per stage
BETALEN
aan Kon. Boom T.C. op rekeningnummer BE97 9730 4645 4849
mededeling: STAGE 17+: naam + voornaam

HIER INSCHRIJVEN
Voor meerdere stages inschrijven kan, uw betaling registreert uw inschrijving
INSCHRIJVEN = ONLINE INSCHRIJVEN + BETALEN = DEELNEMEN