Nieuws » Tennis Academy » Jeugd » Jeugdlessen » Jeugd Winterlessen

JEUGD WINTERLESSEN

 

WINTERLESSEN  2020 - 2021
WIE LID IS KAN INSCHRIJVEN VOOR WINTERLESSEN.
DOELGROEP
Kids / Tieners geboren 2017 - 2002

JOUW KLEUR.

Nieuwe jeugdleden kunnen contact opnemen met cindy@playon-boom.be 

LESGROEPEN
Lichtblauw - Blauw - Rood - Oranje - Groen - Geel: 4 max. 5 spelers per groep
Wit: 4 max. 5 spelers per groep
Wit  € 125
Lichtblauw - Blauw - Rood - Oranje - Groen - Geel  € 150
HIER INSCHRIJVEN EN BETALEN VÓÓR 5 SEPTEMBER 2020.  Inschrijvingen zijn afgesloten. 

Navragen of er nog een geschikte plaats is, kan via cindy@playon-boom.be 

BETALEN aan K.B.T.C. op rekeningnummer BE97 9730 4645 4849

Mededeling: les + KLEUR: naam voornaam
Inschrijven = inschrijven online + betalen = deelnemen!
Schrijf tijdig in! In verhouding tot het aantal beschikbare lesuren, terreinen, trainers, kunnen we genoodzaakt zijn eerder dan de uiterste inschrijvingsdatum een inschrijvingsstop in te voeren.

LESINDELING
Na inschrijving worden de groepen samengesteld.
Hoe ruimer 'uw opgegeven beschikbaarheid'  hoe meer kans op een homogene groep.
Vink daarom graag zoveel mogelijk opties aan a.u.b.?
Een beschikbaarheid van 1u op slechts 1 dag wordt niet aanvaard!
HIER  vindt u vanaf 27 september de lesindeling op naam, met vermelding van dag, zaal, uur en trainer

LESDATA
17 winterlessen 2020 - 2021 + 1 gratis TOER KBTC pdf lesdata Kijk eerst naar de juiste dag en zaal.

LOCATIES
(niet kiesbaar, locatie wordt toegewezen)
PTS Boom 
Ingang Albrecht Rodenbachstraat naast conciërgewoning
Kon. ATHENEUM Boom
Ingang Jan Frans Willemsstraat naast indoorzwembad
OLVI Middenschool Boom
Ingang Varkensmarkt (klein poortje)

Plannetjes van de locaties vind je hier:

ATHENEUM  OLVI  PTS

VRAGEN
Gelieve contact op te nemen met:cindy@playon-boom.be 
INHAALLESSEN
Indien de zaalbeheerders, later de zaal als 'BEZET' opgeven, wordt een inhaalles gepland.
U wordt desgevallend per e-mail op de hoogte gebracht van deze wijziging. De lesdata worden ook op de website aangepast.
Een lesnemer kan om persoonlijke redenen geen inhaalles vragen, hij/zij is gebonden aan de lesdata.